Fotball

Vi har tilbud for store og små

Se lagene våre

Fotball for
alle og enhver

Ekko/Aureosen IL er en breddeklubb som satser på alle spillerne våre, uansett ferdighetsnivå. Vi vektlegger at spillerne er flinke til å møte opp på treninger, og at alle spillerne skal føle seg rettferdig behandlet. De får derfor lik spilletid i kamper, og vi unngår spissing av lag frem til 14 års alder. Det kan være et laguttak i forkant av kampene, men dette skal likevel gjenspeile at alle spillere på det aktuelle laget får spilletid under kampen.

Vårt hovedfokus er at spillerne skal føle tilhørighet til klubben og trives i idretten.

Lag

Sportsplan og klubbhåndbok

Sportsplan

Sportsplanen til Ekko/Aureosen IL er basert på retningslinjer gitt av NFF (www.fotball.no), og skal hjelpe trenere og lagledere å skape best mulig fotballaktivitet for klubbens lag. Planen skal gi en pekepinn og være en medhjelper i treningshverdagen. Sportsplanen tar for seg punkter som er felles for alle alderstrinn, og gir referanser til hva som er god treningskultur, fotballaktivitet, og hvilke holdninger som skal prege medlemmene i idrettslaget.

Klubbhåndbok

Klubbhåndboken er et supplement til sportsplanen, og skal være et oppslagsverk som inneholder viktig informasjon om spillere, trenerne, lagledere og foreldre.

Kvalitetsklubb

Se oppgavebeskrivelser for ansvarsområder i kvalitetsklubb, fordelt på styremedlemmer og medlemmer i en fotballgruppe.

Fotballgruppen

Fotballgruppen har et samlet ansvar for all aktivitet innen fotball i Ekko/Aureosen IL.

Alle medlemmene har dedikerte arbeidsoppgaver de har ansvar for.

Bent-Rune StangelandLeder
Linda Elise Holøien Medlem
Marie Kristine Målsnes LarsenMedlem
Linda Kristin EidemMedlem
Terese SolheimMedlem

Vil du være med å spille
fotball sammen med oss?

Bli medlem eller kontakt oss, da vel!

Bli medlem