Turn

Turntilbud for alle aldersgrupper

Se partiene våre

Gymlek

Gymlek er for de minste barna mellom tre og seks år. I dette partiet er aktivitetene lekbetont. Vi bruker mye hinderløype før å holde aktivitetsnivået oppe og er innom enkle turnøvelser.

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. Gjennom vår gymlek lærer de seg lek og trening av grov- og finmotorikk, trening av kropps- og romorientering, bruk av kroppen gjennom dramatisering, musikk- og rytmetrening samt aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau, matte, svingstang, trampoline, ringer og bom.

Idrettens grunnstige

Idrettens grunnstige er et tilbud for barna mellom seks og ti år (1. til 4. klasse). Idrettens grunnstige inneholder ti øvelsesgrupper med ti trinn i hver gruppe, som gir barna en allsidig og motorisk utviklende grunntrening, samt at de møter utfordringer som er tilpasset den enkelte.  Øvelsene er hentet fra tradisjonelle gymnastikk- og turnaktiviteter, og sikrer en variert og allsidig bevegelseserfaring.

Alle treningsøktene er basert på

 • Fiksering

 • Balanse

 • Spenst

 • Matte

 • Ball

 • Parøvelser

 • Benk

 • Ringer/svingstang

 • Trampett

 • Rytme

Ikon, turner står på hendene

Visste du at …

Vi arrangerer Idrettens grunnstige-dag én gang i året. Her kan alle som ønsker det, delta og gjennomgå øvelser, og vi deler ut medaljer etter hvor langt deltakerne er kommet i stigen.

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er et tilbud for barn fra 5. klasse og oppover. Troppsgymnastikk er basert på tre apparater – trampett, tumbling og frittstående, og treningsøktene blir lagt opp til å jobbe med å styrke og utvikle ferdigheter etter nivået til hver enkelt utøver.

Her er det veldig viktig med en god relasjon og et godt samspill, da trenerne og utøverne jobber tett i både sikring og innøving. I dette partiet er det fortsatt fokus på lek og moro, men kravene til konsentrasjon og motivasjon er større. Vi jobber mye med generell og skadeforebyggende styrketrening som er tilpasset barn og unge.

Vi arrangerer flere treninger i løpet av uken, og alle barn fra 5. trinn og eldre kan delta på ekstratreninger på fredager. Disse øktene er veldig varierte og kan inneholde både lek, teknikktrening og styrketrening, og tilrettelegges ut fra hva utøverne selv vil trene på.

SALTO

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som fokuserer på det SALTO står for:
Sosialt – Allsidig – Lek – Turn – Oppvisning.

Dette er et tilbud for barn fra åtte år.

Alle utøvere over 8 år har mulighet til å delta på SALTO-konkurranser, individuelle konkurranser der utøveren deltar ut fra sitt nivå. Barna fra 8 til 10 år er kun med på oppvisning, men eldre barn får karakter på gjennomførelsen. Karakterene sendes til idrettslaget og fremvises etter initiativ fra utøverne selv.

Vi arrangerer egne treninger til disse konkurransene. Påmelding er bindende.

SALTO-konseptet inneholder 200 ulike aktiviteter som hjelper på å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turn på riktig måte.

Disse ferdighetene og grunnelementene er

 • Fiksering

 • Balanse

 • Rotasjon

 • Fraskyv/stem

 • Landinger

 • Parøvelser/pyramider

 • Rytmisk arbeid med småapparater

 • Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampe

Vil du vite mer om vårt turntilbud?

Meld deg inn i turngruppa vår på Facebook eller bli medlem hos oss!

Bli medlem